menu
Wat kost het?
menu

Wat kost orthodontie?

Een orthodontische behandeling kost bij ons gemiddeld tussen €2.000 en €2.500, inclusief gebits-afdrukken, röntgenfoto's, techniek-kosten, beugels, controles. De tarieven worden landelijk vastgesteld door de NZa en zijn daarmee in elke praktijk gelijk. Toch kan er verschil in kosten zijn van de totale behandeling tussen verschillende praktijken omdat bij een efficiënte aanpak de behandeling korter duurt en daarmee goedkoper is.

Lees meer

Kostenoverzicht

Kostenoverzicht
Er wordt u na een intake consult een kostenoverzicht meegegeven of toegezonden voor de in eerste instantie voorgestelde behandeling. In grote lijnen komt het er op neer dat een orthodontische behandeling inclusief gebitsafdrukken, röntgenfoto's, beugels, controles in onze praktijk ongeveer tussen €2.000 en €2.500 kost.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt centraal de tarieven wettelijk vast.

Wat vergoedt mijn verzekering?

Ook in 2017 is orthodontie voor kinderen weer goed te verzekeren.
Tandheelkunde zit voor kinderen tot 18 jaar in het basispakket. Sinds 1995 zit orthodontie niet meer in het basispakket en daarom is het meestal nodig om orthodontie aanvullend te verzekeren.

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2.000 en €2.500. De behandeling duurt vaak zo’n twee jaar en speelt zich daarom in de regel af in twee à drie verzekeringsjaren. U zult dus al snel zo’n 3 jaar vast zitten aan het betalen van de premie van de aanvullende verzekering als u vergoeding voor orthodontie vanuit de verzekering wenst.

Lees meer

U en uw nota van de orthodontiepraktijk

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Fa-med. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. Voor u betekent dit dat u onze nota ontvangt van Fa-med. In de regel declareert Fa-med rechtstreeks bij uw verzekeraar als u verzekerd bent voor orthodontische zorg.

Fa-med verstuurt onze rekeningen en zal zich tevens belasten met de inning ervan, zonodig zelfs met het incassotraject.. Wij moeten Fa-med gegevens verstrekken die nodig zijn voor een deugdelijke specificatie van de declaraties. Heeft u hiertegen bezwaren, neem dan svp contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkele inbreuk maakt op uw privacy.

Lees meer

Factoring en Fa-med

Fa-med betalingsvoorwaarden

Famed goed geregeld

Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97 ABNA 0627 0008 00 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altij...

Lees meer