menu
Controles
menu

De meeste controles zijn om de 5 of 6 weken. Bij de controles wordt beoordeeld hoe de behandeling gaat, of er ook iets veranderd moet worden. De noodzakelijke veranderingen worden uitgevoerd. Aangezien bijna al onze klanten nog op school zitten, is het niet mogelijk om de afspraken buiten schooltijd te plannen. Als u een afspraak niet na kunt komen, belt u dan tenminste één dag van te voren af. Dat kan ook heel handig per mail: receptie@orthodontiepraktijk.nl.

Controles
De meeste controles zijn om de 5 of 6 weken. Bij de controles wordt beoordeeld hoe de behandeling gaat, of er ook iets veranderd moet worden. De noodzakelijke veranderingen worden uitgevoerd. Aangezien bijna al onze klanten nog op school zitten, is het niet mogelijk om de afspraken buiten schooltijd te plannen. Als u een afspraak niet na kunt komen, belt u dan tenminste één dag van te voren af. Dat kan ook heel handig per mail: receptie@orthodontiepraktijk.nl.

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
Als wij tijd voor u gereserveerd houden en de afspraak wordt niet nagekomen, brengen wij kosten in rekening. Deze kosten voor niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Reparaties
Mocht er onverhoopt iets kapot zijn gegaan aan de beugel, wacht dan niet tot de volgende controle, zelfs al is die dezelfde middag nog. Bel svp altijd: dan kan de reparatie ingepland worden in ons drukke schema. Als u op de controle-afspraak pas meldt dat de beugel stuk is, krijgt u een nieuwe afspraak mee voor de reparatie.
Vaak kan een controle wel worden gekoppeld aan een reparatie-afspraak, zodat u niet bijvoorbeeld 2 weken later al weer moet komen.
Als de beugel kapot gegaan is door onzorgvuldig gebruik, of is zoekgeraakt dan wordt voor reparatie of vervanging €26,54 (2015) plus de techniek-kosten gedeclareerd. Herstel of vervanging van retentie-apparatuur zoals spalken kost €34,98 (2015) plus techniek-kosten.

Poetsen
Het goed schoonhouden van het gebit en de beugel is enorm belangrijk. Als er plak (het kleverige witte laagje langs de tandvlees-randen en rondom de vaste beugel) blijft zitten, is dat erg gevaarlijk voor de tanden en kiezen. In de plak zitten ontelbaar veel bacteriën die suikers uit de voeding omzetten in zuren. Die zuren lossen kalkdeeltjes uit het glazuur op. Hierdoor ontstaan witte vlekken in het glazuur en (later) ook gaatjes. Goed schoonhouden met fluoride-tandpasta is dus erg belangrijk. Als het poetsen ondanks waarschuwingen niet op peil is, is het onverantwoord om de behandeling voort te zetten. Dan zijn wij genoodzaakt om de apparatuur te verwijderen en de behandeling te staken.
Tot uw kind 10-11 jaar oud is, is het verstandig om elke dag nog één keer na te poetsen (liefst voor het slapen gaan), want de motoriek bij jonge kinderen is nog niet voldoende ontwikkeld. Er mag gerust gepoetst worden met een electrische tandenborstel. De trend van de laatste jaren is dat ouders minder streng worden op het poetsen en dat er vaak tussendoortjes gegeven worden. Hierdoor komt de kwaliteit van het kindergebit onder druk te staan. Bij vaste apparatuur (slotjesbeugel) is het verstandig om voor het slapen gaan te spoelen met een fluoride-spoelmiddel (bijvoorbeeld ACT).