menu
Samenwerking met andere specialisten
menu

Wij werken al jarenlang intensief samen met andere specialisten in onze regio, zoals de kaakchirurgen, de tandartsen van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in het MCL, de parodontologen en de specialisten van het Schisisteam. Er is een schisisspreekuur, een osteotomiespreekuur, een oligodontiespreekuur en er is het provinciale autotransplantatie-overleg.

Kaakchirurgen in Friesland

Leeuwarden

dr K. Heijdenrijk, dr C.A. Krabbe, dr A.C. van Leeuwen, dr A.Z. Matthews-Brzozoski,
dr E.H. van der Meij, prof. dr J.G.A.M. de Visscher, kaakchirurgen
MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, route 65, telefoon: (058) 2866990, www.mcl.nl

Sneek

dr C.A. Krabbe, dr A.C. van Leeuwen, dr A.Z. Matthews-Brzozoski, kaakchirurgen
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, route 26, telefoon: (0515) 488988, www.mijnantonius.nl

Heerenveen

dr A. Hoekema, dr W.W.I. Kalk, kaakchirurgen
Ziekenhuis De Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoon: (0513) 685320, www.tjongerschans.nl

Drachten

dr P.F.M Gielkens, dr L. Meijndert, J.H. Sillevis Smitt, J.P.H. Wymenga, kaakchirurgen
Nij Smellinghe Ziekenhuis Drachten, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, route 3, telefoon: (0512) 588802, www.nijsmellinghe.nl

Dokkum

dr L. Meijndert, J.H. Sillevis Smitt, J.P.H. Wymenga, kaakchirurgen
Medisch Centrum De Sionsberg Dokkum, Birdaarderstraatweg 70, Dokkum
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, 1ste etage, tel: (0519) 291330, www.sionsberg.nl

Grou

dr K. Heijdenrijk, dr A.Z. Matthews-Brzozoski, kaakchirurgen
Omnimed, Kaakchirurgie & Implantologie, Oedwmawei 24, Grou
Verwijspraktijk voor kaakchirurgie en implantologie, tel: (0566) 820020, www.omnimed.nl

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Friesland (C.B.T.)

MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
C.B.T., MCL, route 66, telefoon (058) 2866128,
http://www.mcl.nl/Patient/Centra/Bijzondere-tandheelkunde/

Tandarts-Parodontologen in Friesland

L.J.M.M. Gründemann, M.G. Vroom, J. Zweers, tandarts-parodontologen
Parodontologie Praktijk Friesland, Brédyk 1-B, 9084 AG Goutum
Telefoon: (058) 2160462, www.parofries.nl

Schisisteam Noord, locatie MCL

Medisch Centrum Leeuwarden, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
Telefoon (058) 286 6141, E-mail schisis@znb.nl, www.schisisteamnoord.nl