menu
Behandelplan
menu

Aan de hand van de gebitsmodellen en de foto’s en de gegevens van het eerste consult bepaalt de orthodontist, samen met u, wat in uw specifieke geval de beste aanpak is.
Als er alternatieven zijn, komen die ook aan bod.
De timing van de behandeling wordt uitgelegd. U krijgt een kostenbegroting op papier met daarop een schatting van de te verwachten kosten gedurende de behandeling.

Soms is de situatie zo complex dat er om tot een gedegen plan te komen overleg met andere artsen nodig is. Wij hebben een prima samenwerking met andere specialisten en werken daartoe samen in verschillende multidisciplinaire teams:

  • Schisisteam Noord MCL / UMCG, als er sprake is van schisis.
  • Oligodontie-spreekuur in het MCL, als er veel blijvende tanden en kiezen niet aangelegd blijken.
  • Osteotomie-spreekuur in het MCL, als er geen groei meer is om een afwijkende kaakverhouding te kunnen corrigeren.