menu
Hoe werkt het?
menu

Is een beugel nodig?

Als u denkt dat uw kind orthodontische hulp zou kunnen gebruiken, is het verstandig om dit met uw tandarts te bespreken. Vaak is het uw tandarts die zelf met het advies voor een beugel-behandeling komt, bij de regelmatige controle van het gebit.

Lees meer

Intake consult

Als u niet telefonisch een intake consult hebt afgesproken, maar de verwijsbrief van de tandarts naar ons hebt opgestuurd, ontvangt u binnen enkele weken, in de regel per brief, een oproep voor het intake consult. Als de gestelde tijd u echt niet past, kunt u bellen of mailen voor een andere afspraak. U dient er wel rekening mee te houden dat de meesten van onze klanten op school zitten en het voor ons daarom onmogelijk is om alle afspraken buiten schooltijd te plannen.

Lees meer

Gebitsafdrukken en röntgenfoto's

Als u besluit tot een behandeling, worden röntgenfoto's gemaakt van het gebit en van het hoofd van de zijkant gezien (schedel-profiel-foto). Het wisselproces is zo te bestuderen en de bestaande verhoudingen en het groeipatroon van de kaken zijn zo te beoordelen. Verder worden er licht-foto's gemaakt van gezicht en gebit.
Ook worden er afdrukken gemaakt van het gebit. Dit wordt nog vaak 'gipshappen' genoemd, maar het is eigenlijk een soort gelatinepudding met een fruitsmaakje waarmee de afdrukken gemaakt worden. Dit papje zit in een afdruklep...

Lees meer

Behandelplan

Aan de hand van de gebitsmodellen en de foto's en de gegevens van het eerste consult bepaalt de orthodontist, samen met u, wat in uw specifieke geval de beste aanpak is.
Als er alternatieven zijn, komen die ook aan bod.
De timing van de behandeling wordt uitgelegd. U krijgt een kostenbegroting op papier met daarop een schatting van de te verwachten kosten gedurende de behandeling.

Lees meer

Samenwerking met andere specialisten

Wij werken al jarenlang intensief samen met andere specialisten in onze regio, zoals de kaakchirurgen, de tandartsen van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in het MCL, de parodontologen en de specialisten van het Schisisteam.

Lees meer

Start behandeling

De behandeling wordt gestart, liefst op het optimale moment. Wanneer dat precies gebeurt hangt af van de stand van het gebit en van de beugel waarmee begonnen wordt en ook van de wisseling en de groei.
Het kan voorkomen dat de start van de behandeling beter wat kan worden uitgesteld. Dat wordt dan besproken. Het is namelijk niet zo dat een vroege start altijd een korte behandelingsduur betekent. We proberen de behandeling zelf zo compact mogelijk te houden.
Het is een misverstand dat het wisselen voorbij moet zijn voordat er met een beugel b...

Lees meer

Medewerking en poetsen

Medewerking. Een goede medewerking is van groot belang: Een orthodontische behandeling kan niet van één kant komen. Degene die behandeld wordt, moet het eigenlijke werk doen. De orthodontist is de kapitein die aanwijzingen geeft welke kant het bootje op moet varen. De beugeldrager moet zelf roeien! Als de stroming verandert, of de wind zit wat tegen, dan moet de orthodontist weten hoe de koers te verleggen om het doel te bereiken. Het beste resultaat wordt bereikt in een goede samenwerking.

Lees meer

Controles

De meeste controles zijn om de 5 of 6 weken. Bij de controles wordt beoordeeld hoe de behandeling gaat, of er ook iets veranderd moet worden. De noodzakelijke veranderingen worden uitgevoerd. Aangezien bijna al onze klanten nog op school zitten, is het niet mogelijk om de afspraken buiten schooltijd te plannen. Als u een afspraak niet na kunt komen, belt u dan tenminste één dag van te voren af. Dat kan ook heel handig per mail: receptie@orthodontiepraktijk.nl.

Lees meer

Klachtendienst

De Friese orthodontistenpraktijken hebben onderling een klachtendienst-regeling afgesproken.

Bij ernstige pijnklachten door de beugel, buiten praktijk-uren, kunt u uw eigen orthodontiepraktijk bellen. De tekst op het antwoordapparaat vermeldt de orthodontist die de betreffende week dienst heeft met zijn/haar telefoonnummer.

Veel van de kleinere probleempjes kunnen telefonisch worden opgelost. In een enkel geval zult u de betreffende orthodontiepraktijk moeten bezoeken. Het kan dan zijn dat u naar Harlingen, Sneek, Heerenveen of Drachten moet reizen.

Lees meer

Nazorg

Na-controles
Na afloop van de behandeling zitten er meestal spalkjes achter de voortanden. Soms moet er 's nachts een losse beugel gedragen worden. Deze spalken en losse beugels moeten ook nog wel eens gecontroleerd worden, maar lang niet zo vaak als de controles tijdens de 'actieve' behandeling. Op het laatst zo om de 1 of 2 jaar.
In de regel halen we de spalkjes er niet uit, want die kunnen het best jarenlang blijven zitten.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Op welke leeftijd kun het het beste met een beugel beginnen?
Als het leuk is om een beugel te dragen en er nog flink wat groei en gebitsontwikkeing voor de boeg is. Dat is meestal in groep 8 van de basisschool. Jonger starten heeft meestal niet veel zin. Alleen als de tanden zo ver naar voren staan dat er steeds tegenaan gestoten wordt en tanden beschadigd raken, of als er gepest wordt met de stand van het gebit, of als er een zogenaamd ‘centenbakje’ (een onderkaak die de bovenkaak voorbij groeit) ontstaat, kan het zinvol zijn om eerder te beginnen. Kinderen die een schisis hebben, moeten vaak al met 8 of 9 jaar beginnen met hun langdurige orthodontische behandeling.

Lees meer