Homepage
Is een beugel nodig?
Hoe werkt het?
Wat kost het?
Verdere informatie
Veel gestelde vragen
Verder lezen
Over onze praktijk
Colofon

Welkom op de website van de Leeuwarder Orthodontiepraktijk

Foto Leeuwarder Courant; Fotograaf: Siep van Lingen

Us webside is der ek yn it Frysk

Mei troch stipe fan de provinsje is ús webside ek yn it Frysk beskikber : www.ortodontsypraktyk.nl

 

Film over Orthodontiepraktijk Leeuwarden
Algemeen YouTube filmpje over onze praktijkOverzicht vergoedingen orthodontie en premies aanvullende verzekeringen

Een helder overzicht van de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen van de diverse zorgverzekeraars biedt deze vergelijkings-site: vergelijkmondzorg.nl

Iedere zorgverzekeraar heeft één of meer aanvullende verzekeringen waar de vergoeding van de kosten van orthodontische behandelingen in zit. Orthodontie is dus goed te verzekeren, er bestaan wel grote verschillen tussen de gevraagde premies per maand en tussen de dekking die de verzekeringen bieden. Soms gaat het om een vast maximumbedrag per behandeling, bij andere polissen gaat het om een percentage van de kosten en weer andere zorgverzekeraars vergoeden alles. Vaak is er een leeftijdsgrens, meestal van 18 jaar, soms van 22 jaar. Boven die leeftijd is de vergoeding vaak beperkter. Wij raden u aan altijd vooraf goed te informeren bij uw verzekeraar of deze de kosten van de behandeling vergoedt.

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost rond de € 2.100 en speelt zich af in twee à drie verzekeringsjaren. Bij de berekening die u maakt kunt u dus het beste uitgaan van drie verzekeringsjaren waarin de premie wordt betaald en van kosten die niet gelijkelijk over de jaren verdeeld zijn. Het kan dus zijn dat u in het eerste jaar bijvoorbeeld € 250 betaalt, in het tweede jaar € 1.500 en in het derde jaar de rest. Dit ligt aan het tariefsysteem dat door de minister wordt vastgesteld en aan de behandelstrategie en gebitsonwikkeling van uw kind.

Als er een maximumbedrag verzekerd is, dan is een bedrag boven de € 2.000 een redelijk bedrag. Let op dat er géén maximumbedrag per jaar is, in veel gevallen komt dat ongunstig uit omdat het niet aansluit bij het tariefsysteem.

Welk percentage wordt vergoed? Een vergoeding van 75% is een redelijk percentage.

Zijn er aannamerestricties of wachttijden? Sommige verzekeraars hanteren een wachttijd van een jaar voordat de dekking in gaat.

Neem een eventuele collectieve korting mee in uw berekening. Kijk ook naar andere vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

De meeste verzekeraars hanteren een leeftijd tot 18 jaar, sommige tot 22 jaar en een enkele hanteert helemaal geen leeftijdsgrens.

Er zijn een aantal verzekeraars die een prima dekking bieden voor orthodontie voor kinderen.
Wij hebben een aantal in een lijst gezet. Die kunt u hier lezen via een link, maar ook hieronder is deze pdf afgebeeld.

In 2014 bestaat voor het eerst een verschil tussen de restitutiepolis en de naturapolis. Wij adviseren de restitutiepolis.


Oud-orthodontist Evert Steutel erelid van de Booy Foundation

Evert Steutel erelid Booy Foundation

 

Tijdens het vijfde lustrum van de Booy Foundation, op donderdag 13 juni 2013, is oud-voorzitter Evert Steutel benoemd tot erelid van de stichting.

Het erelidmaatschap werd hem onder meer toegekend vanwege zijn jarenlange vrijwillige activiteiten voor de Booy Foundation.

Steutel is oud-orthodontist en oprichter van onze Orthodontiepraktijk in Leeuwarden. Tevens is hij oprichter van de stichting.

De Booy Foundation is vernoemd naar de Groninger emeritus professor Cees Booy en organiseert sinds 1988 orthodontische congressen en cursussen.

 

 

 

De prijs 'Fear yn 'e Broek' van de Ried fan de Fryske Beweging
Uitreiking Fear yn 'e Broek door voorziter Geart Benedictus aan Daniël van der Meulen

'Het is de Ried fan de Fryske Beweging opgevallen, dat de Orthodontiepraktijk Leeuwarden yn de dagelijkse communicatie de Friese taal op verschillende manieren vorm geeft.
Dat betekent voor de mensen die deze praktijk bezoeken dat de drempel om Fries te spreken volkomen weggenomen wordt.
De Ried vindt dat de Orthodontiepraktijk hiermee een voorbeeld geeft aan andere bedrijven en instellingen in Fryslân. Ze levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van de Friese taal en cultuur.
En daarom heeft de Ried fan de Fryske Beweging besloten om nu
De Fear yn 'e Broek toe te kennen aan al diegenen die meedoen aan en deel hebben in de Orthodontiepraktijk.'

De prijs is op vrijdag 25 januari 2013, bij een bezoek van een groot deel van het bestuur van de Ried aan de praktijk aan de Schrans in Leeuwarden, door de voorzitter van de Ried, Geart Benedictus, overhandigd aan orthodontist Daniël van der Meulen.
Alle medewerkers van Orthodontiepraktijk Leeuwarden zijn erg trots op deze erkenning.
De prijs bestaat uit een handmatich ingekleurde linografie van de beeldend kunstenaar Fedde Hoekstra. En er was voor iedereen heerlijke oranjekoem van banketbakker Nijstad.Op 12 maart 2013 was HET KLOKHUIS gewijd aan de orthodontist

Je kunt deze interessante en vlotte uitzending nog eens zien als je op onderstaande link klik.


Nieuwe orthodontiste versterkt team Orthodontiepraktijk Leeuwarden
orthodontist Finnema

Katrina Finnema, orthodontist, heeft op het Chr. Gymnasium Beyers Naudé gezeten,
vlak bij onze praktijk, in Huizum-Leeuwarden. Ze wist al heel jong dat ze tandarts wilde worden.
Haar tandheelkundestudie volgde ze aan aan de Rijksuniversiteit in Groningen.
Daarna heeft zij enige jaren als tandarts gewerkt, o.a. in tandartspraktijk Oenkerk.

Toen wilde ze zich graag verder verdiepen in de orthodontie. De full-time specialisatie tot orthodontist was weer in Groningen van 2007-2012 aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (U.M.C.G.).

Nu is zij als orthodontiste weer terug is in Fryslân. Sinds mei 2012 maakt zij deel uit van ons ortho-team in Leeuwarden, op de maandagen en vrijdagen. Wij zijn blij met de versterking van ons team door deze vriendelijke, jonge, enthousisaste collega. Samen kunnen wij u nog beter van dienst zijn.Een blik in onze praktijk

Angela aan het werk

fotograaf: Martin Rijpstra - meer foto's van onze praktijk door fotograaf Martin Rijpstra

wachtkamer Orthodontiepraktijk LeeuwardenVanaf januari 2004 kunt u op deze website terecht voor informatie over orthodontische behandelingen in het algemeen en over Orthodontiepraktijk Leeuwarden in het bijzonder.

Onze praktijk is gevestigd in het centrum van Leeuwarden, al 500 jaar de hoofdstad van Fryslân. Het verzorgingsgebied van onze praktijk loopt in grote lijnen van Franeker tot Hardegarijp en van Akkrum tot Ameland.

De praktijk is in 1966 gestart aan de Leeuwarder Druifstreek, in 1979 verhuisd naar het huidige pand aan de Schrans en in 2003 totaal vernieuwd. De Leeuwarder orthodontiepraktijk is dus al 47 jaar een betrouwbaar adres voor uw orthodontie.

De orthodontisten B.D. van der Meulen en K.J. Finnema staan met een groot team zeer ervaren ortho-assistenten voor u klaar.

Graag tot ziens in onze praktijk!

 

 

Is een beugel nodig?